Betingelser
Alle services på Foreningsnet er i øjeblikket gratis, da websiden stadig er under udvikling. Der kan derfor forekomme uventede fejl.
Mangler din gode idé?

Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Indsend din idé

Betingelser


Ved at benytte dig af Foreningsnet accepterer du samtidig nedenstående betingelser.

Læs dem derfor grundigt.

Om Foreningsnet

Foreningsnet har til hensigt at hjælpe små lokale foreninger med at få en hjemmeside og app op at køre, samt andre smarte funktioner der kan gøre det lettere at arbejde i foreningslivet.

Om produktet

Foreningsnet tilbyder et online CMS (hjemmeside-system), der både kan fås i en gratis version og som en betalt version. Ved oprettelse har man som udgangspunkt den gratis version, hvortil den betalte version kan tilkøbes.

Aftalen

Ved at indgå aftale med Foreningsnet (oprette sig i systemet) - enten den gratis version eller betalte version - accepterer du (kunden) betingelser og vilkår i denne aftale. Kunden har ved oprettelse tidsbegrænset ret til at anvende servicen.

Pris og betalingsbetingelser (betalt version)

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Foreningsnet kan justere priserne, således at Foreningsnet stilles uændret.

Ved køb af betalt version (abonnementsordning) giver kunden automatisk Foreningsnet lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af kundens kort.

Ved trækning på kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse vil der blive sendt en faktura for købet til kundens email.

Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB og American Express.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort.

Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe kunden har en konto, der giver adgang til servicen. En kunde får adgang til servicen ved at oprette en konto på www.foreningsnet.dk. Kundens adgang til servicen styres, hvad angår den betalte version, af kontoens udløbsdato. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet har kunden fuld adgang og kan se tidligere indtastede data, samt indtaste nye data. Hvis udløbsdatoen på den betalte version overskrides, har kunden kun adgang gratis-versionen og de data som kan se herunder. Ved udløb af den betalte version overgår kunden automatisk til gratis-versionen, hvortil adgangen er tidsubegrænset.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement (betalt version) på Foreningsnet. Opsigelsen skal ske senest dagen før en ny abonnementperiode starter.

Kundens data

De informationer kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar med mindre vi bliver pålagt at gøre det ved lov. Foreningsnet kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data kan dog bruges i statistisk øjemed naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at kunden kan identificeres. Foreningsnet forbeholder sig retten til at bruge data og materiale til at forbedre brugeroplevelsen og udvikle nye funktioner til gavn for kunden.

Kundens adgang til egne data

Kunden vil altid have adgang til sin egen konto og alt data tilhørende, hvis kunden vælger at opsige sit betalte abonnement har kunden dog ikke længere adgang til de data, som er en del af den betalte version (fx. app og medlemskartotek). Hvis Foreningsnet ønsker eller ser grund til at lukke adgangen til applikationen kan dette ske uden skellig grund, men varsles pr. e-mail 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ikke har betalt for adgang til servicen. Derudover kan Foreningsnet uden tilladelse til en hver tid ændre eller fjerne materiale fra kundens bruger og hjemmeside, hvis indholdet anses skadeligt eller upassende.

Opdateringer og driftsstabilitet

Foreningsnet forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på servicen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til servicen, mens opdateringer foretages (kan medføre nedetid på kundens hjemmeside). Foreningsnet tilstræber højest mulig driftsstabilitet for servicen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Kunden tillader Foreningsnet at sende e-mails ud til alle e-mails indtastet af Kunden. Bl.a. når der kommer opdateringer eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes relevante for kunden.

Ansvar

Brug af Foreningsnet foregår på eget ansvar og Foreningsnet kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der må opstå ved brug af servicen, uanset årsag eller fejl der kan medføre datatab. Foreningsnet er desuden ikke ansvarlig for eksterne problemer. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, servernedbrud, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Foreningsnet hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold.
Foreningsnets maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af servicen.

Ændringer og opdateringer

Foreningsnet kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.

Ophavsret

Medmindre andet er angivet, er Foreningsnet indehaver af ophavsretten til alt materiale på foreningsnet.dk og domæner, hvor materiale hentes fra Foreningsnet.

Tvister

Tvister skal afgøres ved Foreningsnets vedtægtsbestemte hjemting.

Sidst revideret november 2015
Det har aldrig været lettere.
Kom i gang med det samme og få jeres egen hjemmeside.
Klik her og få en gratis hjemmeside
Vi anvender cookies! Hvis du fortsætter på siden - accepterer du dette. Læs mere her... Accepter cookies