Blog
Vi går i dybden med alt vedrørende foreninger, hjemmesider, nyheder og opdateringer på Foreningsnet.

Hvilke billeder må I bruge på jeres hjemmeside?

Det er vigtigt at have gode billeder på jeres hjemmeside - det gør den mere interessant og giver læseren lyst til at søge videre på hjemmesiden. 


Men I må ikke bare bruge hvilke som helst billeder - I skal nemlig have rettighederne til billederne. Dérfor skelner vi mellem to måder at indhente billeder på:


 • Jeres egne billeder - taget med et kamera eller smartphone.

 • Eller billeder fundet på internettet (billeddatabaser).

Lad os kigge lidt, hvad vi må hente på internettet.


Google og billeder
Vi har alle tendens til at bruge Googles billedsøgning og vælge det første og bedste - men det må vi faktisk ikke. Der er nemlig en beskyttet ophavsret på alle billeder på internettet (med mindre andet er angivet) - uanset om det er fra en privatperson, en virksomhed eller offentlig institution. I kan dog få Google til at søge efter billeder, der gerne må anvendes, ved at gøre som vist herunder.Finder I ikke noget her? Så er også der andre muligheder...


Stock fotos
Billeder kan rent faktisk være rigtig dyre, men der findes et par hjemmesider, hvor fotografer deler deres billeder til frit brug:


Derudover findes der en masse andre sider, hvor I også kan betale - men ovenstående er et rigtig udgangspunkt, hvis I ikke er så øvede i at finde billede på nettet.


Held og lykke! :-)

Læs hele indlægget

24/02/2016

Modtag tilskud i jeres forening

Det er intet krav, at en forening i Danmark skal være CVR-registreret. Men ønsker I at modtage offentlige tilskud, ansætte personale eller er selskabspligtige (fx. andelsboligforeninger eller foreninger der driver erhverv) skal I være CVR-registreret og have en NemKonto.

CVR-registrering
CVR betyder Centrale Virksomheds Register og skal oprettes for at give foreningen et "personnummer". Et CVR-nummer er et 8-cifret nummer, som alle virksomheder skal have.
Det kræver et NemID at oprette - men det behøver ikke tilhøre foreningen - I kan blot bruge et af medlemmernes NemID. Det kan være en god idé at vælge et medlem, som er tegningsberettiget og som kan udskrive på foreningens vegne, hvis der skal laves ændringer i oplysninger om foreningen i CVR-registret.

Rigtig mange foreninger modtager på et eller andet tidspunkt tilskud fra kommunen, så det kan være en rigtig god ting at få plads, når foreningen oprettes.

Gå til Erhvervsstyrelsens hjemmeside og opret et gratis CVR-nummer.

Når I har fået et CVR-nummer, kan I indberette en NemKonto i jeres pengeinstitut, som offentlige myndigheder fx kan udbetale tilskud til.

NemKonto
Før at I kan modtage penge fra det offentlige (fx. § 18 midler fra kommunen eller puljemidler fra Socialministeriet) skal I have en NemKonto - det er her pengene bliver sat ind, hvis I modtager tilskud.

Gå til NemKontos hjemmeside og læs mere om NemKonto.

Fornyelse af frivillige foreninger hvert 3. år
Frivillige foreninger skal fornye deres CVR-nummer hvert 3. år - I får dog en e-mail med en påmindelse - så husk at indtast en gyldig e-mail adresse når I opretter jer.
Læs hele indlægget

07/02/2016

En lille opdatering af Foreningsnet

Så er der lidt nye opdateringer på både Foreningsnet og foreningernes hjemmesider:


 • Mobilvenlig hjemmeside (www.foreningsnet.dk)

 • Facebook-integrering lanceret

 • Mindre fejlrettelser og forbedringer

 • Kalenderens begivenheder vises på en smartere måde

 • Forbedret brugen af tekstredigeringsværktøjet

 • Forbedret mobilvenlighed

 • Mindre fejlrettelser og forbedringer

 • Nyheder kan nu kommenteres og "Synes godt om" med Facebook

 • Vis Facebook-link i foden og på kontaktsiden

 • Hjemmesidens fod er blevet mere responsiv

Har du en ide til en ny funktion eller noget der kunne være lavet smartere? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig. :-)

Læs hele indlægget

31/01/2016

Hvad er et domænenavn?

Du er nok stødt på navnet, hvis du gerne vil have en hjemmeside. Men hvad er et "domænenavn" eller blot et domæne egentlig?

Domæner er et unikt navn/tekst, som andre kan finde din hjemmeside med - fx. foreningsnet.dk. I Danmark slutter domæner med .dk, som administreres af DK Hostmaster, der tager et årligt periodegebyr på 45 kr.

Sådan får du et domæne
Webhoteller kan hjælpe dig med at få et domæne, så du kan få en hjemmeside og en unik e-mail. Der findes flere udbydere i Danmark til fornuftige penge:


Og mange andre. 

Ikke lyst til at betale for et domæne?
Har du ikke brug for et unikt domæne, kan man hos Foreningsnet få et subdomæne - fx. www.foreningsnet.dk/dinforeningsnavn - helt gratis.

Opret din forening nu - det tager kun to minutter!

Læs hele indlægget

28/01/2016

Hvad er et Favicon?

Stort set alle moderne hjemmesider har et.. Et lille ikon, som vises i adressefeltet når man besøger en side - nemlig et "Favicon".

Men hvad gør det egentlig?

Først og fremmest er ordet en forkortelse af de engelske ord Favorite icon - altså et favorit ikon. Det er et lille billede som ofte vises i adressefeltet, faner eller i bogmærker.

Oprindeligt er ikonet et billede med en størrelse på 16x16 pixels i filtyperne PNG, GIF og JPEG. Men udviklingen går hurtigt og for at understøtte alle computere og mobiler kan det være noget besværligt at få til at virke. Men der er hjælp at hente.

Heldigvis er der folk, som har udviklet værktøjer til let og hurtigt at få et favicon til sin hjemmeside. Fx. Real Favicon Generator, hvor man uploader sit billede (helst større end 260x260 px) og på ingen tid skalerer de billedet i de rigtige størrelser og giver dig den kode du har brug for, som blot indsættes i din html-kode i mellem <head></head>. 

Er det stadig sort snak?
Er du helt ny til hjemmesider kan det måske stadig godt lyde som volapyk. Dérfor har vi hos Foreningsnet gjort det let for foreninger at tilføje deres logo til deres hjemmeside og så klarer vi både skaleringen og koden.

Er jeres forening allerede oprettet findes denne funktion under "Sidehoved" i brugerpanelet.

Så hvad venter du på? Kom i gang med at lave et favicon! ;-)
Læs hele indlægget

21/01/2016

Hvad skal der stå i foreningens vedtægter?

Overvejer I at starte en forening? Så kan det være en rigtig god idé at lave et godt udkast til en række vedtægter inden første orienteringsmøde og den stiftende generalforsamling.

Der findes dog ingen lovgivning for foreninger i Danmark om at der skal udarbejdes vedtægter. Det betyder også at der ikke findes nogen opskrift på, hvad der skal stå i vedtægterne.

Vedtægter skal fungere som foreningens "love/paragrafer", der regulerer foreningens interne forhold. Det betyder at hvis der opstår problemer mellem medlemmer, kan man med vedtægterne få styr på dem inden de eskalerer - hvis altså der er taget højde for sådanne konflikter. Vi gennemgår kort, hvad der som minimum bør stå i jeres vedtægter i følgende punkter:


 • Navn og hjemsted

 • Formål

 • Optagelsesbetingelser (eksklusion)

 • Kontingent

 • Generalforsamling

 • Bestyrelse

 • Regnskab

 • Tegningsregler

 • Vedtægtsændringer

 • Opløsning af foreningen

Navn og Hjemsted
Hvad er foreningens navn? Holder I til et sted? Beskriv hvor det er - hvilken by, kommune, region osv.

Nogle foreninger vælger også at have hjemsted ved formandens adresse - i det store billede har det ikke den store betydning - men ønsker I at søge kommunale tilskud er det en god idé at have adressen i samme kommune.

Formål
Formålsparagraffen beskriver hvorfor foreningen er skiftet og hvad den arbejder med. Det er en god idé at gøre formålsparagraffen så præcis som muligt.

Optagelsesbetingelser (eksklusion)
I de fleste foreninger er medlemsskab åbent for alle - men der findes alligevel en række foreninger, hvor der en række krav til medlemmer. fx. kirkelige organisationer eller grundejerforeninger. Hvis I ønsker at indføre optagelsesbetingelser, bør alle krav skrives ind i foreningens vedtægter.

Denne paragraf bør også slå fast, hvorvidt foreningen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder dens formål, for så vidt muligt at undgå misforståelser og diskussioner. En eksklusion bør besluttes ved foreningens øverste myndighed - generalforsamlingen.

Nogle foreninger giver bestyrelsen mulighed for at ekskludere medlemmer - da det kan være en meget langsommelig proces. Her vil det ekskluderede medlem i de fleste tilfælde få eksklusionen behandlet på den førstkommende generalforsamling.

Kontingent
Skal jeres medlemmer betale kontingent? Så skal det fremgå i vedtægterne. I mange foreninger bruger man en meget fleksibel formulering, frem for at skrive kontingentsatserne i vedtægterne - det kunne fx være:

Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Derudover bør der også stå i vedtægterne, hvad der sker med medlemmer, der er i restance. Hvor lang tid man kan skylde kontigent, før man bliver fjernet fra medlemslisten. Og om der er særlige grupper, der skal betale mindre i kontingent eller måske være helt kontingentfrie.

Generalforsamling


 1. I de fleste foreninger er generalforsamlingen den øverste myndighed og bør derfor også beskrives i vedtægterne. Dérfor kan det være en god idé under dette punkt at fastlægge det ER den øverste myndighed.

 2. Derudover bør der fremgå, hvor ofte og hvornår der skal afholdes ordinær generalforsamling - det vil typisk være én gang om året. Fx "i april måned" eller "i 2. kvartal".

 3. Hvornår er senest udkald for varsel om generalforsamling? 14 dage er typisk et absolut minimum for indkaldelse af en ordinær generalforsamling. Mange foreninger vælger 1 måned eller længere. Derudover bør der også stå hvordan indkaldelsen skal foregå: I den lokale presse, foreningens medlemsblad, et brev til medlemmer eller på foreningens hjemmeside?

 4. Hvem har stemmeret på generalforsamlingen? Det kan fx være medlemmer der er i restance med kontingentet  der er udelukket. Kan nye medlemmer melde sig ind på selve generalforsamlingen og straks få stemmeret? Hvis ikke - hvor længe skal man have været medlem? Samtidig bør der også beskrives hvem der er valgbar - skal man have været i foreningen i en hvis periode for at stille op til bestyrelsen?

 5. Hvad skal der minimum være af punkter på generalforsamlingens dagsorden. Fx:
  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af referent.

  3. Formandens/bestyrelsens beretning.

  4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab.

  5. Fastsættelse af kontingent.

  6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.

  7. Indkomne forslag

  8. Eventuelt.


 6. Til sidst bør der også være en paragraf om ekstraordinære generalforsamlinger. Hvem kan indkalde en sådan? (Normalt vil bestyrelsen altid kunne dette - men ofte suppleres der med et antal medlemmer der kan kræve det). Hvor lang frist skal den indkaldes med?

Bestyrelse
Bestyrelsen er den daglige ledelse, der er valgt til at lede foreningen frem til den næste generalforsamling.

Vedtægterne bør beskrive hvor mange medlemmer den har og hvordan posterne fordeles (Det er hensigtsmæssigt med et ulige antal i bestyrelsen, hvis der skal stemmes om uenigheder). Derudover skal der fremgå om bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde eller om generalforsamlingen vælger formand, kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer.

Her bør også stå hvor længe bestyrelsesmedlemmerne er valgt - der vil typisk være valg på hver ordinær generalforsamling.

Ønsker I at have suppleanter til bestyrelsen bør det også fremgå af vedtægterne - samt deres valgperiode. Valgte suppleanter og medlemmer af foreningen kan have adgang til bestyrelsesmøder og have ret til at tale en bestemt sag. Suppleanter og foreningens medlemmer har ikke stemmeret til bestyrelsesmøder.

Regnskab
Det er en god idé at have nogle enkelte formuleringer i vedtægterne om foreningens regnskab.


 • Hvad er foreningens regnskabsperiode? (Ofte et kalenderår).

 • Hvem har kompetencen til at godkende regnskabet? (Det bør være generalforsamlingen).

 • Hvem fremlægger regnskabet på den ordinære generalforsamling? (Ofte foreningens kasserer).

 • Hvad er de kritiske revisorers opgave? (Ofte skal de fremlægge deres bemærkninger til foreningens årsregnskab på den ordinære generalforsamling – dette sker i form af en påtegning på regnskabet).

 • Skal de kritiske revisorer være professionelle eller lægmænd?

Tegningsregler
Det sker desværre alt for ofte at kassereren "er løbet med kassen" og derfor er det vigtigt at der i vedtægterne står, hvem der kan tegne foreningen økonomisk.

I sikre jer bedst muligt ved at skrive i vedtægterne, at foreningen kun kan tegnes af to personer (ofte formanden og kassereren) - det betyder altså der skal to underskrifte på alle former for økonomiske transaktioner. 

Det kan selvfølgelig være besværligt ved mindre køb - dérfor har mange foreninger en dradueret tegningsret i deres vedtægter, hvor kassereren på egen hånd kan betale udgifter op til 1.000 eller 2.000 kr. - men hvor beløb over den fastsatte grænse skal godkendes af formanden eller den samlede bestyrelse. Derudover bør der være et paragraf, som fastlægger om, at køb og salg af fast ejendom kun kan ske, efter at spørgsmålet har været behandlet af den samme bestyrelse eller på en generalforsamling.

Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlinger - både ordinære og ekstraordinære. Det skal selvfølgelig være muligt at ændre dem i takt med, at foreningen udvikler sig - derfor bør man ikke kunne ændre dem efter en pludselig indskydelse eller uden medlemmernes aktive medvirken. Det kan sikres ved, at der for eksempel skal være 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen før, at der kan vedtages ændringer i foreningens vedtægter.

Det kan være en god idé at skrive ned, hvilken procedure foreningen skal følge, hvis vedtægterne skal ændres.

Opløsning af foreningen
Hvordan skal produceren være, hvis foreningen nedlægges? (Ofte efter to generalforsamlinger med markant flertal for forslaget - fx ¾ af generalforsamlingens fremmødte og stemmeberettigede).

Hvad skal foreningens formue, hvis foreningen nedlægges? (En folkeoplysende forening kan ikke fordele midlerne til foreningens medlemmer, da den er almennyttig, og formuen skal derfor almindeligvis gå til for eksempel en anden foreningen med lignende formål)

Læs hele indlægget

11/01/2016

Overvejelser før I stifter en forening

Danmark er fyldt med foreninger, som alle har hver deres formål. Men hvad er en forening egentlig?

I Danmark er foreningsfriheden en grundlovssikret ret. Det betyder at alle borgere har ret til at danne en forening uden tilladelse.

Det betyder også der ikke findes nogen formelle krav til, hvordan foreninger organiseres eller drives. Men der er en række tanker I bør overveje før foreningen dannes:

Formål
Hvad er formålet med foreningen? Hvorfor er foreningen sat i verden?

Visioner og mål
Hvad er jeres overordnede vision for arbejdet? Hvilke konkrete mål vil I gerne nå? Og hvornår vil I have nået dem?

Værdier
Hvilke værdier, hvilken etik og hvilket menneskesyn synes I skal præge jeres forening, dens mål og aktiviteter?

Organisation og ledelse
Hvordan skal den demokratiske opbygning af foreningen være? Hvem bestemmer hvad? Skal der være udvalg eller projektarbejde?

Økonomi
Hvilke udgifter forventes? Skal der lejes lokaler? Hvor meget skal betales i medlemskontigent? Kan der søges offentlig støtte?

Vedtægter
Der er ingen opskrift til, hvordan vedtægter skal udformes - men det kan være en god ide at udarbejde, for at give en fælles forståelse af foreningens formål, mål, midler, organisation og ledelse.

Når I nogenlunde har et fælles billede af førnævnte punkter, kan I indbyde til orienteringsmøde og/eller stiftende generalforsamling, som enten kan koldes i forlængelse af hinanden eller på forskellige tidspunkter.

Læs også Hvad skal der stå i foreningens vedtægter?

Orienteringsmøde
Ved orienteringsmødet fremlægges der for de fremmødte idéer og vejre stemningen for at stifte foreningen. Det kan være en god idé på forhånd af have udpeget en mødeleder.

Den stiftende generalforsamling
Er der stemning for at stifte foreningen, kan initiativgruppen opfordrer, den der vil være medlemmer, til at deltage i den stiftende generalforsamling. Her er det en god idé at gennemgå vedtægterne punkt for punkt, diskutere fremtidigt arbejde og kontingent og foreningens bestyrelse og revisor.

Ved mødets ende bør første bestyrelsesmøde også aftales.

Find mere inspiration på www.frivillighed.dk
Læs hele indlægget

10/01/2016

Godt nytår!

Administrationen bag Foreningsnet håber I er kommet godt ind i det nye år og kommet af med tømmermændene (det har i hvert fald taget os lidt tid).

Vi er super klar til at skyde et godt år i gang med massere af nye opdateringer og vi glæder os til et godt samarbejde med jer.

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk på at gøre de sidste ting færdige med Facebook integrationen og strategien for det næste halve år er ved at blive finpudset.

Hold jer opdateret.. Her kommer snart mere :-)

Læs hele indlægget

03/01/2016

Velkommen til et nyt og forbedret Foreningsnet

Velkommen til den nye blog på Foreningsnet.

Hjemmesiden er blevet opdateret og vi har valgt at åbne en blog, hvor der med jævne mellemrum vil blive opdateret med relevante indlæg. Det vil bl.a. være guides og hjælp til at lave hjemmesider og blive mere synlig på nettet, når vi opdaterer Foreningsnet med nye funktioner, indlæg om hvad der sker i Danmark og hvordan det påvirker foreningslivet og hvad vi ellers finder interessant og synes I skal se.

Lyder det spændende? Så synes vi I skal følge vores facebook-side, Foreningsnet, hvor nye indlæg vil blive delt.

Læs hele indlægget

27/12/2015
Forrige side
Det har aldrig været lettere.
Kom i gang med det samme og få jeres egen hjemmeside.
Klik her og få en gratis hjemmeside
Vi anvender cookies! Hvis du fortsætter på siden - accepterer du dette. Læs mere her... Accepter cookies