Blog
Vi går i dybden med alt vedrørende foreninger, hjemmesider, nyheder og opdateringer på Foreningsnet.

Det er sommer og der er kommet et nyt medlemskartotek!

Så er der godt nyt på Foreningsnet.


En større opdatering er netop lanceret og betyder at et nyt og bedre medlemskartotek-system er tilgængeligt:


 • Tilføj og redigér felter (tekst, tal, tjekboks, dato og flere valgmuligheder).

 • Overskuelig oversigt af foreninger med mange medlemmer.

 • Sortér efter fornavn eller efternavn.

 • Avanceret søgning efter indtastet data.

 • Eksportér medlemmer til .CVS fil – kan åbnes i Excel.

Samt små fejlrettelser og forbedringer af Foreningsnet.


Fortsat god sommer!

Læs hele indlægget

28/07/2016

Det er blevet lettere at opdatere hjemmesiden på mobilen

En ny opdatering på Foreningsnet har gjort det lettere at redigere indhold, nyheder og galleri på mobilen.


Derudover er der blevet lavet nogle systemændringer der i fremtiden vil gøre det lettere for udviklerne af Foreningsnet at hjælpe foreningerne, samt:


 • Automatisk sitemap til foreningens hjemmeside.

 • Fejlrettelser og forbedringer af Foreningsnet og foreningernes hjemmeside.

Læs hele indlægget

21/06/2016

Nye stramninger: Ikke alle foreninger kan modtage støtte

Flere aftaler i Folketinget et netop blevet indgået for at dæmme op for hadprædikanter i Danmark.


Dette rammer også foreninger der modarbejder demokratiet, som ikke længere kan få offentlig økonomisk støtte.


- De kan modarbejde grundlæggende friheds-og menneskerettigheder lige så meget, som de vil, men de kan ikke samtidig få penge i støtte eller stillet offentlige lokaler til rådighed, lød det fra kirkeminister Bertel Haarder (V), der er leder af forhandlingerne.


Partierne er enige om, at ændre loven, så kommuner ikke længere har mulighed for at give tilskud til at udlåne eller udleje lokaler til foreninger af dén karakter.


Kilde: TV2 Nyhederne

Læs hele indlægget

31/05/2016

Opdatering på Foreningsnet

Så er der lidt godt nyt på Foreningsnet. Vi har opdateret et par ting:


 • NYHED - Nu kan foreninger tilføje eksterne links til navigationen under Sider og Indhold.

 • Bestyrelsen er nu forbundet til medlemskaroteket, så medlemmer tildeles bestyrelsesroller.


 • Små fejlrettelser og forbedringer

Vi arbejder i øjeblikket på noget stort – vend snart tilbage :-)

Læs hele indlægget

26/05/2016

Opdater jeres Facebook-side automatisk med Foreningsnet

Det har aldrig været lettere at holde jeres medlemmer opdateret. Det er nemlig blevet muligt med Foreningsnet, automatisk, at dele nyheder fra jeres hjemmeside på enten jeres Facebook side, gruppe eller egen profil. Og det er super let...Åben "Facebook" under Administration i Brugerpanelet.


Dialogboksen forneden åbner og du kan forbinde din Facebook konto med foreningen. Følg Facebooks guide.Hver gang du logger ind på Brugerpanelet forbindes der automatisk med Facebook – hvis altså du bruger den samme computer.


Når du er logget ind kan du skrive på vegne af "Mig selv" (din egen profil), de sider og grupper du administrerer.Derudover har du fire funktioner som også kan slås til:


 1. Vise et link til Facebook i bundlinjen på hjemmesiden

 2. Vise "Gå til Facebook" knap på Kontaktsiden

 3. Lade folk kommentere med Facebook i Nyheder

 4. Vise "Synes godt om" og Del" knapper i Nyheder

Vi anbefaler I anvender dem alle, hvis I forbinder til jeres Facebook side.


Opret en nyhed og del på Facebook automatisk


Så snart I er forbundet til Facebook kan I, når I opretter en nyhed, "Post på Facebook" automatisk.Læg dog mærke til at det kan tage lidt længere tid at oprette nyheden, da den også skal sendes til Facebook.


 

Læs hele indlægget

03/05/2016

Dine børn bliver sundere af at være i en forening

Nye forskningsundersøgelser i Danmark og Portugal viser, at børn i alderen 9-15 år, der deltager i foreningsidræt har en markant bedre fysisk form og tillige bridrager til en øget aktivitet i skole og fritid.


I sær drenge der går til håndbold og fodbold klarer sig hele 60-240 procent bedre end ikkeforeningsaktive drenge.


Tallene fra undersøgelserne viser tydeligt den positive effekt på motion og sundhed hos børnene. Det smitter selvfølgelig også af på andre aktiviteter – børnene bruger mindre tid på stillesiddende aktiviteter og medfører de også spiser mindre usundt.


Læs mere om undersøgelserne på Politikens hjemmeside.


Så hvis du ikke allerede tager med dine børn ned i den lokale idrætsforening – burde du måske overveje det. For dit eget barns bedste skyld. ;-)

Læs hele indlægget

19/04/2016

Foreningens bestyrelse – opgaver og ansvar

Når foreningen har været igennem de første overvejelser, når foreningen stiftes, kan bestyrelsens arbejde endelig gå i gang. Men hvilke opgaver og ansvar ligger egentlig hos bestyrelsen?


Bestyrelsens arbejde kan opdeles i en række opgaver og ansvar:


Bestyrelsens funktion
Som bestyrelse er I valgt af generalforsamlingen til at lede foreningen året igennem. Derfor skal I være loyale mod de beslutninger og intentioner foreslår og træffer.


Vedtægter og foreningens udvikling
En forening udvikler sig over årene og dermed også foreningens formål og aktiviteter. Det kan betyde at der ikke længere er overensstemmelse med foreningens vedtægter – derfor er det vigtigt, at man ofte gennemgår vedtægterne og sikrer at de stadig passer til foreningens faktiske forhold.


Bestyrelsens konstituering
Der bør i foreningens vedtægter være fastlagt, hvordan bestyrelsen vælges og hvilke poster der er.


I nogle foreninger vælger generalforsamlingen blot et antal medlemmer – hvorefter bestyrelsen selv konstituerer sig med de nødvendige poster. I andre foreninger foreninger vælges formanden (måske andre poster) på selve generalforsamlingen.


En typisk bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer og sekretær og måske også andre poster.


Forretningsorden
Det kan være en god idé at udforme en forretningsorden, for at skabe en god ramme om bestyrelsens opgaver. Det er bestyrelsens spilleregler, som I selv udformer – men det kan være nyttigt at overveje følgende:


 • Frister for indkaldelse til møder

 • Krav til dagsordens udformning

 • Regler for beslutningsdygtighed – hvor mange skal være til stede?

 • Afstemningsregler

 • Opgavefordeling

 • Nedsættelse af (stående/ad hoc) udvalg

 • Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat

 • Eventuel tavshedspligt

 • Økonomiopfølgning

Fordeling af ansvar og opgaver
Som udgangspunkt har en bestyrelse fælles ansvar for opgaverne, men det kan være en god ide at uddelegere ansvarsområder:


 • Hvem har ansvar for hvad?

 • Hvilke beføjelser har den ansvarlige?

 • Hvordan skal der rapporteres til bestyrelsen?

Skal nogle af opgaverne uddelegeres til folk uden for bestyrelsen, bør det også drøftes her. Det vigtigste er at få alle beslutninger udformet som konkrete aftaler.


Bestyrelsesprotokol
En bestyrelsesprotokol, hvor referater fra bestyrelsesmøder samles, kan være en god idé og et godt værktøj at følge op på møder med.


Ved hvert bestyrelsesmøde underskriver bestyrelsesmedlemmerne referatet og der vurderes, i hvilket omfang og hvordan medlemmer af foreningen orienteres om bestyrelsens beslutninger og arbejde.


Økonomi
Foreningens økonomi er bestyrelsens ansvar – delvist kasserens, der løbende overvåger økonomien, udfærdiger regnskab og kommer med forslag til budgetter – men det er den samledes bestyrelses ansvar at holde styr på økonomien. Det er en god ide løbende at få oversigter fra kasseren.


Tegningsret
Hvem har tegningsretten? Kan formand og kasserer alene underskrive eller skal den samlede bestyrelse godkende økonomiske transaktioner? I kan altid lægge et loft over for den dispositionsret, formand og kassereren har.


Forsikringer
Har I de rigtige og nødvendige forsikringer? Og er de økonomisk rigtige og relevante?


Har jeres forening ansatte medarbejdere – er det lovpligtigt med en arbejdsskadeforsikring – men der kan også være behov for andre typer forsikringer.

Læs hele indlægget

04/04/2016

Så er der lidt nyt på Foreningsnet

Vi håber I har haft en god påske! :-)


Det har vi i hvert fald – Der er de sidste par uger arbejdet på højtryk på at få et par opdateringer klar:


 • Ny og forbedret billede-upload i tekstredigeringsværktøjet

 • Små fejlrettelser og forbedringer

 • Hjemmesider er blevet mere responsive

 • Design og farver er opdateret

 • Små fejlrettelser og forbedringer

Læs hele indlægget

21/03/2016

Del en nyhed af og til

Det kan måske virke fjollet og spild af tid at skrive nyheder på jeres hjemmeside - men I får faktisk rigtig meget ud af det.


Her er 4 gode grunde til at gøre det..


 1. Nyheder skaber mere aktivitet i foreningens online liv.

 2. De øger og skaber tillid hos jeres medlemmer.

 3. Søgemaskiner (fx Google) har lettere ved at finde jer - og dermed også interesserede.

 4. Nyheder kan bruges til at skabe debat og vise omverdenen hvem I er.

Det behøver ikke være en hel roman I skriver - men blot lidt kort om fx, hvad der sker i lokalområdet, om I har vundet en fodboldkamp eller hvad bestyrelsen går og roder med er bare nogle af de ting, som kan skabe aktivitet på jeres hjemmeside.


Så det er bare at komme i gang ;-)

Læs hele indlægget

15/03/2016

Momsregler for foreninger

Virksomheder skal indberette moms - men skal frivillige foreninger med CVR-nummer også det?


Foreninger med omsætning under 50.000 kr. om året er momsfritaget ved salg af varer og ydelser. Foreninger er dog ikke fritaget for moms i forbindelse med indkøb af varer. Momsåret strækker sig over et år (12 måneder).


Foreninger med omsætning over 50.000 kr. om året
Har jeres forening en omsætning over 50.000 kr. om året eller en selvstændig støtteforening med en omsætning over 50.000 kr om året - så skal foreningen momsregistreres i følge Momsloven.


MEN, hvis foreningen betegnes som velgørende eller almennyttig - det betyder salg inden for foreningens daglige arbejde og aktiviteter; fx mad, kurser til medlemmer eller merchandise skal der dokumenteres i regnskabet, at overskuddet går til foreningens eget formål.


Så hvis I ønsker at lave salg af forretningsmæssig karakter er det nødvendigt at lade sig momsregistrere, hvilket også giver nogle andre fordele – At I kan trække moms fra ved indkøb, ligesom private virksomheder.


Momsfri ved særlige arrangementer
Afholder I et velgørende eller almennyttigt arrangement kan I søge om fritagelse, uanset om overskuddet går til foreningens formål eller et andet velgørende formål. Læs mere på SKAT om, hvordan I opfylder betingelserne for at blive momsfritaget.


Til sidst – hvorfor momsregistrering kan være en fordel, hvis I...


 • Modtager store sponsor- og reklameindtægter fra momsregistrerede virksomheder.

 • Forpagter lokaler og driver/har salg i kiosk, cafeteria eller ligende (Også udlejning af lokaler).

 • Har mange annonceindtægter via klubblad, kampprogram, bannerreklamer på hjemmeside og ligende.

 • Afholder større fester og begivenheder.

 • Sælger udstyr, merchandise eller rekvisitter til foreningens medlemmer.

 • Uddeler telefonbøger eller har andre arbejdsydelser, der leveres af foreningens medlemmer.

Men husk I skal lave et regnskab uanset om I er momsregistreret eller ej ;-)

Læs hele indlægget

01/03/2016
Næste side
Det har aldrig været lettere.
Kom i gang med det samme og få jeres egen hjemmeside.
Klik her og få en gratis hjemmeside
Vi anvender cookies! Hvis du fortsætter på siden - accepterer du dette. Læs mere her... Accepter cookies